Økonomiprofessor krydser ”The Gender Gap”

Da Nabanita Datta Gupta som 18-årig rejste fra sin familie i Indien og blev Ivy League-studerende i USA, gjorde hun op med sit hjemlands patriarkalske kultur. I dag er hun en af meget få kvindelige økonomiprofessorer i Danmark og forsker bl.a. i kønsforskelle på arbejdsmarkedet ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Hun fylder 50 den 14. januar.

14.01.2013 | Anne Shirin Ørberg

5o-årsfødselaren i kontoret på Fuglesangs Allé er medlem af en eksklusiv klub. Hun kender ikke det præcise tal, men der er næppe mere end en halv snes kvindelige økonomiprofessorer her i landet. At Nabanita Datta Gupta skulle blive én af dem, lå ikke i kortene – i 80’ernes Indien skulle kvinders akademiske meritter fortrinsvis tjene til at øge deres ægteskabsværdi. Nabanita Datta Gupta ville mere end det; i dag forsker hun i, hvorfor der også i Vesten er en kløft mellem mænds og kvinders position på arbejdsmarkedet.

Fra Indien til Ivy League
- Min familie prioriterede uddannelse meget højt. I 70’erne nægtede min far at købe et fjernsyn, fordi vi børn skulle passe vores lektier. Konkurrencen i skolen var hård, og der blev kæmpet ved eksamensbordet mod flere millioner andre studerende om de få pladser på de bedste universiteter. Men selvom presset var lige så hårdt på pigerne, så var forventningen stadig at de ikke skulle bruge deres uddannelse til andet end at gifte sig, fortæller økonomiprofessoren. Som 18-årig nybagt student tog hun konsekvensen og fløj til USA med et legat til det prestigiøse Smith College i baggagen.

- Smith er et af de mest anerkendte ”Women’s Colleges”, der kun optager kvinder, og studiemiljøet var helt fantastisk. Jeg blev eksponeret for meget stærke rollemodeller i mine undervisere og medstuderende – ”du kan, hvad du vil” var devisen”, fortæller Nabanita Datta Gupta, hvis tidligere læsemakkere bl.a. tæller en amerikansk senator, en Pulitzer-modtager og den første kvinde til at ro over Atlanterhavet.

Kontrasten mellem indisk patriarkat og Smith College drejede Nabanitas faglige interesse i retning af kvinders vilkår, og i 1992 skrev hun ph.d. om kønsforskelle på arbejdsmarkedet ved Cornell University.

The Gender Gap                
Professoren har forsket i alle aspekter af arbejdsmarkedsøkonomi, men vender hele tiden tilbage til spørgsmålet om, hvorfor kvinder i et vestligt, ikke-patriarkalsk samfund som Danmark ikke formår at udligne den markante forskel mellem kønnene på arbejdsmarkedet – det såkaldte ”gender gap”:

- Vi kan konstatere, at det er et gap, der ikke er på vej til at forsvinde. Der er simpelthen ikke sket nogen udvikling de sidste mange år, selvom kvinderne på uddannelsesfronten har indhentet mændene.

Nabanita Datta Gupta arbejder i øjeblikket sammen men sin professorkollega ved instituttet og medforfatter gennem mange år, Nina Smith, med en kontroversiel forklaring, der giver velfærdsstatens familievenlige politik en del af skylden:

- Måske fastlåser den familievenlige arbejdspolitik kvinder i bestemte sektorer og stillinger. Der er i Danmark ingen ”personlig straf”, hvis man tager mange og lange barselsorlov, og der er således et mindre incitament til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Det bliver et samfundsproblem, hvis ”straffen” i stedet bredes ud på alle kvinder, når arbejdsgiverne mere eller mindre bevidst tager forbehold for at ansætte yngre kvinder, forklarer Nabanita Datta Gupta. Hun understreger, at hun ikke er modstander af de gode børnepasningsmuligheder:

- Det er meget attraktivt at være børnefamilie i Danmark, og bl.a. derfor flyttede min danske mand og jeg hertil fra USA for at stifte familie for 18 år siden. Jeg har netop haft mulighed for at have en akademisk karriere, fordi jeg har benyttet mig af gode pasningstilbud.

Ud over kønsforskelle på arbejdsmarkedet forsker Nabanita Datta Gupta bl.a. i sundhedsøkonomi, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og diskrimination på andre områder, f.eks. er hun netop startet på et projekt om kastediskrimination i Indien. Samlet har hun skrevet mere end 60 artikler og andre videnskabelige værker samt vejledt 10 Phd studerende.

Forfriskende uformelt i Aarhus
Umiddelbart efter flytningen til Danmark blev Nabanita Datta Gupta ansat som lektor ved den daværende Handelshøjskole i Aarhus. Her blev hun positivt overrasket over den uformelle og kammeratlige tone, der hersker på de gule gange:

- Mine nye danske kolleger var jo så åbne og turde diskutere og sige deres mening på fakultetsmøderne. I USA er alle relationer på universitetet præget af et skarpt hierarki, men her er det faktisk demokratisk. Det er da forfriskende, at de studerende kalder mig ved fornavn i stedet for ”Professor Datta Gupta”, siger hun, og giver i samme ombæring et tiltrængt skulderklap til netop de studerende – der ellers har stået for skud i pressen på det seneste:

- Det er min opfattelse, at danske studerende er meget mere modne og selvstændige end dem, jeg har mødt i udlandet. Det er en god ting, at vi i Danmark ikke har så stort fokus på hyppige tests som f.eks. i USA. Det får de studerende til at reflektere og tage ansvar for deres uddannelse i stedet for bare at lære det, jeg siger, udenad.

Om at være rollemodel
Ved siden af sine mange forskningsprojekter har Nabanita Datta Gupta siddet mere end 5 år på Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, som uddeler statens frie forskningsmidler baseret på ansøgninger fra forskere over hele landet. Ved Institut for Økonomi underviser hun i introducerende mikro- og makroøkonomi, hvad hun kalder ”et kæmpe privilegium” – især når diskussionerne i auditoriet giver nye perspektiver på hendes forskning.

- Jeg synes, jeg har en slags ansvar for at være et godt eksempel for de studerende. Entusiasme om faget smitter jo. Jeg er meget opmærksom på, at jeg er en kvinde i en mandsdomineret branche – det er godt for de kvindelige studerende at se, at man godt kan gå hele vejen.

Inspireret af sin far, der i mange år arbejdede frivilligt med poliovaccinering i Indien, har Nabanita nu i nogle år været lektiehjælper i Gellerup for projektet ”Tusindfryd”.

- De her børn får ikke samme skub og støtte hjemmefra til deres skolegang, som jeg var så heldig at få. Jeg håber på at kunne åbne deres øjne for mulighederne i en uddannelse, og måske især pigerne, der kan savne rollemodeller på det område. Og så er det lige så sjovt, udfordrende og lærerigt at formidle til folkeskolebørn som på universitetet.

Nabanita Datta Gupta har tre børn på 10, 15 og 18 med sin danske mand, der også er økonom – og som hun efter sammenlægningerne deler institut med. Efter at have rykket sit liv op med rode et par gange, tror hun umiddelbart at Danmark bliver familiens sidste stop;

- Men man kan jo aldrig vide, afslutter den nu 50-årige økonomiprofessor.

Kontakt

Nabanita Datta Gupta
Professor, Institut for Økonomi
School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
T: 87165207
M: ndg@asb.dk
Web

 

People