Borgmestres netværk påvirker kommunernes politik

Kommuner spreder gode løsninger og påvirker hinandens politik gennem borgmestrenes professionelle netværk og på tværs af partifarverne, viser ny forskning fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

17.04.2012 | Marianne Gammelgaard

De danske borgmestres netværk har stor indflydelse på de politiske beslutninger i landets kommuner. Det viser ny forskning foretaget af adjunkt Anders Ryom Villadsen fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, som er publiceret i det højt anerkendte videnskabelige tidsskrift Journal of Public Administration Research and Theory.

Resultaterne viser, at hvis borgmestre er forbundet med mange andre borgmestre i samme netværk, har deres kommuner større tendens til at ligne hinanden i de politiske beslutninger, end hvis borgmestrene ikke var forbundet via netværk. Dette resultat gælder på tværs af partifarver.

- Borgmestrene bruger de personlige relationer til at sprede læring og gode ideer, siger Anders Ryom Villadsen, hvis statistiske analyser blandt andet påpeger, at kommuners udgiftspolitik har tendens til at ligne hinanden, når deres borgmestre indgår i samme sociale netværk.

- Borgmestrene deler gode ideer og løsninger på svære situationer om alt lige fra sygefravær blandt lærere til stigende udgifter på ældreområdet, siger Anders Ryom Villadsen.

Borgmestre på kursus i netværk
Forskeren foreslår, at man udnytter den stigende teoretiske viden inden for området.

- Når netværk er så betydningsfulde som kilde til læring og videnudveksling, er det vigtigt, at borgmestre og andre beslutningstagere er i stand til at bruge dem så konstruktivt som muligt, siger Anders Ryom Villadsen og tilføjer:

- Hvis de rigtige personer lærer at forstå både mulighederne og faldgruberne i de sociale netværk, kan de være et meget nyttigt redskab, som kan bidrage til at udvikle kommunerne så vel som andre dele af den offentlige sektor, siger Anders Ryom Villadsen.

På tværs af partifarver
Mulighederne for at udnytte netværk ses også på tværs af politiske tilhørsforhold. Det viser sig nemlig, at flere borgmestre bruger deres forbindelse til andre borgmestre fra andre partier strategisk i deres politiske arbejde uden at skelne til partifarven:

Fx kan en venstreborgmester, der har svært ved at få støtte blandt socialdemokrater i kommunalbestyrelsen, henvise til, hvad den socialdemokratiske borgmester i en anden kommune gør og siger - eller endda få den pågældende socialdemokratiske borgmester til at kontakte lokale socialdemokrater for at fortælle om sine erfaringer.

- Der er ingen tvivl om, at borgmestrene også bruger de sociale netværk som et strategisk redskab, i en række politiske processer, siger Anders Ryom Villadsen.

- Alle borgmestre, som jeg har talt med i forbindelse med projektet har entydigt understreget vigtigheden af både formelle og uformelle netværk til andre borgmestre. Disse udsagn bakkes op af mine mere formelle statiske analyser, som viser, at løsninger spredes gennem netværk, siger Anders Ryom Villadsen.

Fakta:
Forskningen er baseret på kvantitative analyser af omfattende faktuelle data over alle danske borgmestre samt hvilke organisationer, udvalg, bestyrelser og komiteer, borgmestrene er medlem af. Desuden er der foretaget interview med borgmestre i store og små kommuner. Projektet er en del af en ph.d.-afhandling Anders Ryom Villadsen forsvarede i 2010.

For yderligere oplysninger:

Adjunkt Anders Ryom Villadsen
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Institut for Økonomi
Mail: avilladsen@econ.au.dk
Tlf.: 871 65529
Web

Research news, Society and politics