Nyhed

Research news

Hvad ved vi egentlig om skolegang og trivsel?

Med skolestart og skolereform lige om hjørnet er trivsel og undervisning i folkeskolen et højaktuelt emne. I slutningen af august afholder TrygFondens Børneforskningscenter en konference med fokus på netop dette. Både danske og internationale forskere vil over to dage fortælle om den nyeste og bedste viden på området.

Mens forældre, elever og lærere over hele landet i øjeblikket forbereder sig på, hvad den nye skolereform vil betyde for deres dagligdag i det nye skoleår, arbejder forskerne på TrygFondens Børneforskningscenter (og andre steder i verden) på højtryk for at finde frem til, hvad der egentlig skal til for, at børnene får den bedst mulige skolegang. 

Den 28. og 29. august vil noget af denne viden blive delt, når forskningscenteret afholder en konference, der sætter fokus på undervisning og trivsel i skolen.

På konferencen vil en række topforskere – både danske og internationale - fortælle om blandt andet, hvad klassestørrelser betyder for trivsel og indlæring, hvad nationale tests betyder for elevernes resultater og hvor stor betydning den enkelte skoles ressourcer har på elevernes muligheder.

Ifølge medarrangør af konferencen professor Simon Calmar Andersen, er der masser af interessant viden om undervisning og trivsel i skolen, som kan hjælpe politikere, lærere og forældre ude i kommunerne:

”Vi bruger rigtig mange penge på at skabe en god folkeskole for alle elever og det er derfor en vigtig og sund udvikling, at kommuner og Undervisningsministeriet er begyndt at lave systematiske målinger på effekten af skoleindsatser. Det er en trend vi også i stigende grad ser i udlandet. På konferencen samler vi op på den nye viden i Danmark og internationalt og diskuterer, hvordan den kan benyttes i praksis.”

Viden giver bedre beslutninger

TrygFondens Børneforskningscenter har været i gang i halvandet år nu, og ifølge områdechef for trivsel i TrygFonden, Merete Konnerup, er konferencen et godt eksempel på, hvorfor TrygFonden har valgt at grundlægge centeret.

”Meningen med TrygFondens Børneforskningscenter er at være med til at sikre, at beslutninger, der har indflydelse på børn og unges trivsel, bliver truffet på et grundlag af den bedst mulige viden. Det kræver både ny forskning i Danmark og en god vidensdeling med de bedste internationale forskere. Denne konference giver et indblik i begge dele,” siger Merete Konnerup, og fortsætter:

”Hvordan vores folkeskole skal indrettes er et spørgsmål, der, yderst berettiget, optager mange mennesker. Hvis vi kan blive klogere på, hvad der virker og hvad der ikke virker, når det gælder emner som inklusion, to-lærer-ordninger og fravær, så er der relevant viden, der kunne bruges bedre end tilfældet er i dag.”

Om konferencen

Konferencen bliver afholdt på TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Yderligere informationer om konferencen kan findes på econ.au.dk/skolekonference.

 

Kontaktpersoner:

Kamilla Gumede, Centerchef, TrygFondens Børneforskningscenter, tlf. 21 55 11 44

Simon Calmar Andersen, Professor, Aarhus Universitet, tlf. 61 66 65 01

Merete Konnerup, områdechef for trivsel, TrygFonden, tlf: 45 26 08 24/21 68 52 18