Forsker fra Institut for Økonomi publicerer i Science

Et af verdens fremmeste naturvidenskabelige tidsskrifter, Science, har for nyligt udgivet en artikel om, hvordan infektion under graviditeten sammen med miljømæssige påvirkninger i puberteten kan forårsage skizofreni. Som medforfatter står blandt andet professor Preben Bo Mortensen fra Institut for Økonomi.

08.03.2013 | Martin Hagelskjær Damsgaard

Selvom forskerne fra Institut for Økonomi jævnligt publicerer i verdens førende videnskabelige tidsskrifter indenfor økonomi og business, hører det til sjældenhederne, at man finder deres navne i et af naturvidenskabens bedste tidsskrifter: Science.

Men i marts måneds første udgave af Science er Professor Preben Bo Mortensen medforfatter til artiklen Stress in Puberty Unmasks Latent Neuropathological Consequences of Prenatal Immune Activation in Mice

Preben Bo Mortensen har ikke arbejdet med de eksperimentelle studier, der ligger til grund for artiklen. Han belyser derimod, som en del af artiklens interdisciplinære tilgang, hvordan de eksperimentelle studier kan styrke forskningen i årsagerne til skizofreni indenfor de mere statistisk baserede befolkningsstudier, der udgør Preben Bo Mortensens primære forskningsfelt.

Kontakt:

Preben Bo Mortensen, professor
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Institut for Økonomi
T: 871 65359
M: pbm@ncrr.dk
Web

People , Knowledge exchange