Nyhed

Research news Knowledge exchange

Virksomheder kan med fordel offshore til lande på OECD-niveau

Ny forskning viser, at danske virksomheder med fordel kan offshore til højindkomst lande.

Forskere fra Aarhus Universitet bryder nu med års fokus på, at offshoring primært skal rettes mod billige produktionslande i Asien og Sydamerika.


Nye resultater viser, at når danske virksomheder offshorer – det vil sige flytter sin produktion eller andre processer til udlandet – er der størst fortjeneste ved at udpege deres nye samarbejdspartnere blandt virksomheder i andre højindkomst lande på OECD-niveau.  

 

I forhold til danske virksomheder, der offshorer til lavindkomst lande, viser fordelene ved at samarbejde med højindkomst lande sig både i form af øget eksport, produktivitet og produktudvikling.

Undersøgelserne stammer fra The Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms ved Aarhus Universitet, Institut for Økonomi og bygger på registerdata fra Danmarks Statistik. Tallene dækker alle danske virksomheder indenfor fremstillingsindustrien med offshoring aktiviteter i perioden 1995 – 2006.

 

Virksomheden skal trimmes

Ifølge Lektor Roger Bandick, der er leder af projektet, understreger projektet også, hvor vigtigt det er, at danske ledere forstår at trimme virksomheden i forhold til de udfordringer, de møder i de konkrete offshoring scenarier.  

 

Roger Bandick har blandt andet undersøgt, hvad der sker med sammensætning af medarbejdergrupper for virksomheder, der offshorer. Mønstret er tydeligt: Hvis en dansk virksomhed sender sin produktion til et lavindkomstland som fx Kina, bliver dens lavtlønnede medarbejdere med tiden afskediget. Offshorer virksomheden omvendt til højindkomst lande, er det de højtlønnede medarbejdere, der med tiden bliver overflødig.

 

Begge scenarier er omkostningstunge processer, som virksomhederne med fordel kan tage højde for, inden de offshorer:


- Budskabet til virksomhedens ledere er, at de kan komme mere økonomiske robuste ud af en hvilken som helst offshoring proces, hvis de justerer effektivt på bl.a. sammensætningen af medarbejdere. Enten inden offshoring processen starter, eller så snart behovene dukker op, siger lektor Roger Bandick.     

 

Krav til politikere

Han tilføjer, at når man dykker længere ned i tallene, viser der sig også et mere omfattende billede af offshoring. Effekten af offshoring varierer fx både efter virksomhedens branche, størrelse, aktiviteten der offshores og det specifikke land, der offshores til.  Derfor er der brug for mere forskning på området.

 

Det stiller ifølge Roger Bandick særlige krav til de politikere, der ønsker at lovgive, så offshoring aktiviteter styrker danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Udfordringen er at undgå at regulere for stramt:

 

 - Offshoring er et komplekst område, der har stor betydning for danske virksomheders konkurrenceevne. Virksomhederne har brug for frie rammer og manøvrerum, så de kan udnytte markedsmulighederne effektivt, siger lektor Roger Bandick.

 

Kontakt:


Roger Bandick, Lektor

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
AU Herning
T: 8716 6921

E-mail: roger@hih.au.dk eller rbandick@asb.dk

Web: http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(00d770a6-e88b-44d1-9bdb-2553c4d31187).html