Klimavenligt erhvervsliv har brug for Europa

Danske virksomheder har ikke råd til at gå alene, når klimaproblemerne skal løses. Der er behov for et internationalt samarbejde, viser nye resultater i en kandidatafhandling fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

10.01.2012 | Camilla Hyldmar Knudsen

Der skal internationale aftaler på plads, hvis klimaproblemerne skal løses. Klimakommissionens forslag om at indføre energiafgift risikerer nemlig at gøre det både sværere og dyre for danske energitunge virksomheder at konkurrere med udlandet.

- Hvis man kan lave nogle brede aftaler i EU regi, vil Danmark stå stærkt, fordi vi har teknologien og innovationsevnen til at klare os. Men hvis forslagene kun indføres i Danmark, er vi så lille en spiller sammenlignet med udlandet, at energiafgiften kun vil fungere som en straf for danske virksomheder, siger cand.merc. i International Economic Consulting, Stefan Kirkedal.

Sammen med Cæcilie Thielke Mølgaard står han bag kandidatafhandlingen: ”Miljømæssige reguleringer og konkurrenceevne – En analyse af Klimakommissionens anbefalingers effekt på de danske branchers konkurrenceevne”.

De to kandidater får fuld opbakning af deres vejleder, Philipp Schröder, anerkendt professor i økonomi fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences:

- Danmark vil opnå langt større effekter ved at påvirke den europæiske lovgivning i stedet for at lade sig begrænse af en national plan, siger Philipp Schröder, som desuden påpeger, at Klimakommissionens forslag som minimum bør implementeres i et europæisk fællesskab.

Virksomheder bliver straffet
I afhandlingen undersøger Stefan Kirkedal og Cæcilie Thielke Mølgaard blandt andet, hvordan energiafgiften på fossilt vil påvirke det danske erhvervsliv på kort og på langt sigt.

- Danske virksomheder har ikke råd til at få større udgifter, hvis udenlandske virksomheder ikke også får det. Det betyder, at energiafgiften udelukkende fungerer som en straf for virksomhederne på kort sigt, siger Stefan Kirkedal, som samtidig påpeger, at de større omkostninger også kan medføre, at virksomhederne ikke har de nødvendige kræfter til at innovere og finde nye løsninger.

På sigt kan energiafgiften dog være med til at styrke de danske virksomheder, da de bliver tvunget til at effektivisere og finde nye grønne måder at producere på. Men hvor lang tid sådan en proces tager, vides ikke.

- Det kan betyde ret meget for Danmark, hvis der går ti år, hvor vi ikke kan konkurrere med udlandet. Mange virksomheder vil gå tabt, og der vil ske udflytning af arbejdspladser, fortæller Cæcilie Thielke Mølgaard som dog understreger, at de virksomheder som formår at klare skærene vil have en kæmpe konkurrencemæssig fordel i forhold til udenlandske virksomheder uden grønne ambitioner.

Rammeaftaler skal i hus
Resultaterne i afhandlingen viser også, at nogle brancher vil blive hårdere ramt af energiafgiften end andre. Det er især virksomheder indenfor industrien, der rammes, da de typisk anvender meget energi i deres produktion.

Ifølge Stefan Kirkedal og Cæcilie Thielke Mølgaard bør staten og industrien sammen finde en løsning, der passer begge parter, hvis der ikke er international opbakning til en strammere regulering på klimaområdet.

- Det er ikke optimalt, at virksomhederne skal bære alle omkostningerne alene. Staten bør indføre nogle støtteordninger eller rammeaftaler, så det er muligt at omlægge energiforbruget uden af svække konkurrenceevnen på grund af de store omkostninger, siger Cæcilie Thielke Mølgaard.

- Det springende punkt er jo, hvem der skal stå tilbage med regningen. Det er for vores alles bedste, at der kommer nogle aftaler på plads, som tilgodeser alle parter, siger Stefan Kirkedal.

En stærk opgave
Stefan Kirkedal og Cæcilie Thielke Mølgaard forsvarede afhandlingen i septembers og hev begge et stort 12-tal hjem. Vejleder og professor i økonomi, Philipp Schröder, var meget imponeret over opgaven.

- De har identificeret et emne, som er meget relevant for samfundsdebatten og belyst emnet fra flere forskellige vinkler. Det giver en stor forskningsmæssig soliditet. Enhver, der vil vide mere om emnet bør helt klart læse afhandlingen, siger Philipp Schröder.

Læs afhandlingen her

Yderligere oplysninger

 

Philipp Schröder, professor i økonomi
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.
Institut for økonomi:
Telefon: 8948 6392
Mobil: 2311 9527
E-mail: psc@asb.dk

Stefan Kirkedal, cand.merc. i International Economic Consulting
Telefon: 28 68 53 89
E-mail: stefan.kirkedal@hotmail.com

Cæcilie Thielke Mølgaard, cand.merc. i International Economic Consulting
Telefon: 22 79 38 22
E-mail: caecilie@thielke.dk

News type