DKK 60 mio. kr. til forskningscenter i børn og unges trivsel

TrygFonden har med en bevilling på 60 mio. kroner taget initiativ til et nyt forskningscenter, som nu etableres på Aarhus Universitet, BSS. Forskningscenteret skal gå foran og vise, at det er muligt at opbygge solid viden om, hvad der virker og ikke virker, når børn og unges trivsel skal forbedres. Projektet bakkes op af nobelpristager, der mener, at Danmark kan blive foregangsland på området.

30.11.2012 | Karen Bøgedal og Martin Damsgaard

I Danmark bruger vi hvert år mange milliarder kroner på børne- og ungeområdet. Indsatserne skal sikre børn og unge en god og tryg opvækst og ruste dem til voksenlivet. Men virker de? Og bruges ressourcerne effektivt? Det ved vi faktisk meget lidt om. Det er baggrunden for, at TrygFonden har taget initiativ til et center for forskning i børn og unges trivsel.

 - Der er masser af danske børn, som har problemer i barndommen, som ender med ikke at få lært ret meget i skoletiden, som ikke sidenhen får en uddannelse, og som, når de bliver voksne, får problemer med at forsørge sig selv og skabe en velfungerende familie. Det bruger vi i Danmark milliarder af kroner på at lave om på og forebygge. Det er langt mere end andre lande, som vi normalt sammenligner os med, og alligevel opnår vi ikke det, vi vil. Resultaterne er mildt sagt på det jævne, fortæller Merete Konnerup, seniorrådgiver i TrygFonden.

Viljen er der, men der mangler viden
Professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences skal stå i spidsen for det banebrydende forskningscenter. Han skal sammen med en lang række samarbejdspartnere i de kommende seks år gennemføre forskning rettet mod forskellige aldre, udviklingsfaser og kompetencer fra helt små børn i daginstitutioner til unge på ungdomsuddannelserne og starten af arbejdslivet. De første forskningsprojekter sættes i gang i løbet af 2013.

- Der er uomtvisteligt behov for en mere systematisk tilgang til de indsatser vi benytter i dag på børne- og ungeområdet. Især er der brug for at opkvalificere den måde indsatserne evalueres på. Der mangler ikke vilje til at forbedre fx institutioner og skoler, så de støtter bedre op om børn og unges boglige og sociale kompetencer, og der gøres en kæmpe indsats rundt om i landet hver dag. Problemet er blot, at ressourcerne – grundet manglende viden om hvad der virker - ofte anvendes på indsatser, der ikke virker, mens der findes indsatser med stor effekt, som ikke bliver spredt til andre relevante aktører. Vi lærer med andre ord ikke af hinandens fejl og succeser, siger Michael Rosholm og fortsætter:

- Vi lægger ud med grundigt at evaluere en afgrænset mængde projekter, og så skal vi arbejde os ud på større områder med tiden. Dermed håber vi, at vi kan være med til at forandre videnskulturen og udvikle området, så vi kan basere fremtidige indsatser på mere solid viden, siger han.

På børne- og ungeområdet sættes mange spændende projekter i gang, og ifølge Merete Konnerup er der meget at hente ved en mere systematisk indsats.

- Hvis vi hæver niveauet for evaluering af virkning på børne- og ungeområdet i Danmark og bliver mere effektive i den offentlige sektor, kan vi skabe bedre børnevelfærd og få nogle både dygtigere og gladere børn, siger Merete Konnerup.

Forskning med international opmærksomhed
De danske forskere får selskab af en række internationale forskere, blandt andre James J. Heckman, nobelprisvinder og professor på University of Chicago, der er blandt verdens førende inden for effektmåling af sociale indsatser. Han ser et stort potentiale i den danske effektforskning.

- Forskningscentret er et lovende initiativ, som vil bidrage med viden og hjælpe danskerne med at prioritere indsatserne bedre, men initiativet kommer også til at gavne resten af verden. At etablere et center, som opbygger seriøst forskningsbaseret evaluering af mange forskellige indsatser, er en rigtig god idé, mener James J. Heckman.

 • Læs mere om TrygFondens center for forskning i børn og unges trivsel på trygfonden.dk

De 10 forskningsprojekter i børn og unges trivsel på Aarhus Universitet

 1. Economic Evaluations and Cross-Study Comparability
  Projektleder: Michael Rosholm, Aarhus Universitet
 2. School Readiness in Young Danish Children: Does an Intervention in Nurseries Improve Short- and Long-Term Outcomes?
  Projektleder: Dorthe Bleses, Syddansk Universitet
 3. The Incredible Years. Developing socioeconomically disadvantaged children at key developmental stages
  Projektleder: Marianne Simonsen, Aarhus Universitet
 4. Follow-Up on Early Childhood Intervention: A Double-Randomized Field
  Trial of a Two-Stage Investment in Parental Childcare
  Projektleder: Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet
 5. School-Wide Positive Behavior Support
  Projektleder: Sarah van Mastrigt, Aarhus Universitet
 6. School Absenteeism. Risk factors and Intervention
  Projektleder: Mikael Thastum, Aarhus Universitet
 7. Spare Time Jobs for Socially Disadvantaged Youth
  Projektleder: Anna Piil Damm, Aarhus Universitet
 8. Dropout and Self-Control Problems in Youth
  Projektleder: Helena Skyt Nielsen, Aarhus Universitet
 9. Improving Outcomes for Children in Disadvantaged Families by More Intensive Counseling
  Projektleder: Lars Skipper, Aarhus Universitet
 10. Mentoring Disadvantaged Youth
  Projektleder: Michael Svarer, Aarhus Universitet

For yderligere information kontakt venligst

Merete Konnerup, seniorrådgiver, TrygFonden
Tlf.: 2168 5218
E-mail: mek@trygfonden.dk

Michael Rosholm, professor, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Tlf.: 22 94 18 47
E-mail: rom@asb.dk

Karen Bøgedal, pressechef, TrygFonden
Tlf.: 30 56 34 32
E-mail: kb@trygfonden.dk

Research news, Knowledge exchange