2017

2017-01: Duplik: MSolvens – Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank by Johannes Raaballe and Anders Grosen

2017-02: Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet by Johannes Raaballe

2017-03: Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel by Johannes Raaballe

2017-04: Duplik til Peter Ove Christensen og Jesper Rangvids replik (september 2017) vedrørende Nykredits børsnotering by Johannes Raaballe