Formandsskabet

Formandskabets vigtigste opgave er at fungere som tovholder og sørge for samarbejde udvalgene imellem. Desuden er det deres ansvar at sørge for klumme til Bladet Ø, mødeindkaldelser, regnskab/økonomi og generel kontakt til instituttet.

Formandskabet vælges hvert år til det konstituerende møde i december. Alle studerende ved Institut for Økonomi kan stille op.

 

Formandsskabet 2018

Esben Clausen

Formand

Mail: 

Nicolai Toftdal Thomsen

Næstformand

Mail: nicolai.thisted.thomsen@gmail.com

Victoria Justine U. Draborg

Kasserer

Mail: