Formandsskabet

Formandskabets vigtigste opgave er at fungere som tovholder og sørge for samarbejde udvalgene imellem. Desuden er det deres ansvar at sørge for klumme til Bladet Ø, mødeindkaldelser, regnskab/økonomi og generel kontakt til instituttet.

Formandskabet vælges hvert år til det konstituerende møde i december. Alle studerende ved Institut for Økonomi kan stille op.

 

Formandsskabet 2018

Rikke Clausen

Formand

Mail: rikkeclausen@live.dk

Tanja Steenholdt

Næstformand

Mail: tanja.steenholdt@live.dk

Esben Clausen

Kasserer

Mail: