Arkiv 2013

Februar

Studienævnskronikken

Vi fem repræsentanter i studienævnet vil med denne faste klumme informere om vores arbejde i studienævnet. 

Nye repræsentanter

Med det nye semester er et nyt år i studienævnet skudt i gang. Efter et veloverstået universitetsvalg er vi fem nye studienævnsrepræsentanter klar til at tage arbejdshandskerne på for alvor og kæmpe for de studerendes sag. Vi fem repræsentanter er Heidi Thysen (6. Semester Oecon), Jonas Carlsen (8. Semester Oecon), Lars (10. Semester Oecon), Mie (10. Semester Soc.) og Christoffer (8. Semester Oecon). Vi vil selvfølgelig alle kæmpe for de generelle sager, men dækker rent fagmæssigt ret forskelligt, hvilket er en styrke nu hvor vi skal til at godkende fagbeskrivelserne for efterårets fagudbud.

 

Undervisningstilmelding

Igen dette semester kommer STADS nok desværre til at være i fokus ind imellem. Når der er problemer, er det selvfølgelig noget vi vil have fokus på – blandt andet i de tilfælde, hvor der er booket for små lokaler til for store hold.

 

Det er dog først et problem, vi (desværre) har oplevet (igen) efter semestret er startet. Vi er imidlertid også blevet gjort opmærksomme på et problem, der kan have mere alvorlige konsekvenser. Problemet er, at tilmelder man sig flere fag end der er plads til i ens studieprogram, sletter systemet automatisk nogle af fagene. Eksempelvis betyder det, at har man 60 point tilbage i sit studieprogram og tilmelder sig 70 vil systemet slette et fag uden varsel.  Mangler man et projektfag (der ofte er begrænset tilmelding på) eller et andet fag for at opfylde kravene i studieordningen vil vi herfra opfordre til, at man er ekstra opmærksom næste gang fagtilmeldingen åbner.

 

Drop-out procenter

Selvom vi er vant til forholdsvis høje drop-out procenter på Oecon og Soc, så har 2011-årgangen været specielt hårdt ramt. Det er noget, vi i studienævnet har diskuteret grunden til, men vi er ikke kommet frem til et endeligt svar. De grunde der har været foreslået har været de nye studieordninger, der blandt andet har gjort cand.soc mere matematisk end tidligere, eller at tidspunktet, hvor de studerende dropper ud er blevet rykket et eller to semestre frem, så vi samlet set når op på de samme drop-out procenter som tidligere år. Det er blevet besluttet at følge op på det, men hvis du sidder som studerende på 2011-årgangen med et bud, vi ikke har tænkt på vil vi meget gerne høre fra dig.

 

Fagudbud

Som nævnt i starten af kronikken er det igen den tid på året, hvor vi i studienævnet skal igennem fagbeskrivelserne. I langt de fleste af de fag, der allerede udbydes er der ikke tale om de store ændringer, hvilket som studerende er meget rart da det så gør det lidt nemmere at planlægge, hvilke fag man tager hvornår. Selvom det selvfølgelig er godt med forudsigelighed når det gælder fagudbuddet, så er det også nødvendigt at nævne at alt desværre ikke er en dans på roser. Inden for finansiering og regnskab har vi desværre over de sidste par år set fagudbuddet blive mindre og mindre. Når det samtidig er usikkert om relevante eksterne fag (fag på eksempelvis matematik) bliver udbudt, står man som studerende med hovedvægt indenfor disse fagområder overfor en stor usikkerhed. I studienævnet har vi tidligere med held arbejdet på at få udbudt flere nationaløkonomiske fag, hvilket man må sige er lykkedes. I vores studienævnsperiode ser det ud til at det er finansiering- og regnskabs-fagene der har brug for en ekstra håndsrækning.

 

Kontakt os

Vi, studenterrepræsentanter, er din stemme i studienævnet, og vi vil derfor

meget gerne høre fra dig. Du kan altid kontakte os på: oeconraadet@oeconraadet.dk eller hive fat i os på gangene.

 

Studenterrepræsentanterne i studienævnet for oecon. og  soc.

 

/Heidi, Lars, Mie, Christoffer og Jonas