Arkiv 2010

Oktober 2010

Studieordninger til revidering

Studienævnet har den seneste måneds tid gjort de indledende manøvrer til revideringen af studieordningerne. Studieordningerne er, selvom de færreste tænker på det til dagligt, fundamentet for de studerendes dagligdag på Institut for Økonomi. Heri er strukturen for Oecon- og Socuddannelserne fastlagt, det vil sige alt fra hvilke fag som er obligatoriske, over aktivitetskrav, førsteårsprøven og hvorledes man kan sammensætte sine valgfag. Samlet set er det vores ”ansættelseskontrakt” med universitet, og de ændringer som foretages vil således direkte påvirke de kommende studerende, både på bachelordelen og på kandidaten.

Dette er grunden til, at vi ønsker at inddrage alle studerende i revideringsprocessen, hvorved vi forhåbentlig maksimerer antallet af inputs og opnår de bedst mulige studieordninger for de kommende årgange. Helt konkret vil der blive oprettet en aula-side til processen, hvor alle studerende kan give deres bidrag omkring hvad der skal bibeholdes og hvad der skal skrives ud. For at gøre det håndgribeligt vil udgangspunktet være nogle spørgsmål til de nuværende studieordninger, men vi håber I vil bidrage med alle de ønsker I måtte have. Eksempler på spørgsmål er:

Skal bacheloren i erhvervsøkonomi indeholde et fag i matematik?

Hvad er fordele og ulemper ved at adskille fagene i MAMAST og MIMAST?

Aula-siden åbnes tirsdag d. 12. oktober og lukkes ved udgangen af uge 44.  

I samme anledning vil der blive holdt et diskussionsmøde d. 1. november, hvor alle opfordres til at deltage og give inputs til studienævnsmedlemmerne. Mødet vil samtidig være opstillingsmøde til Oeconlisten til Studienævn og Akademisk Råd. Mere information herom senere.

 Ny speciale beskrivelse og guidelines for vejledning

Fra d. 15. september trådte en ny ”Master thesis” beskrivelse i kraft, og det med en markant ændring ved indførelse af et mundtligt forsvar af opgaven. Her har den studerende har mulighed for at forsvare og diskutere opgaven med vejleder og censor med efterfølgende karakterafgivelse. Vi håber at dette vil give en god og fuldendt afslutning på uddannelsen.

At der kan være stor variation i vejledning ved bachelor- og masteropgaver er en kendsgerning, og vi har valgt at imødegå dette ved at udarbejde nogle guidelines til vejleder og studerende, som kan bruges til afstemme forventninger ved de første møder. Disse guidelines vil blive tilgængelige på instituttets hjemmeside når de er færdigbehandlet. 

 

September 2010

Hvad er studienævnet? Hvad laver man i studienævnet? Kan man være med til at bestemme noget? Hvordan kommer man til at sidde i studienævnet?

Disse spørgsmål møder vi tit, når ordet studienævn kommer op. For hvad er det egentlig og hvorfor er det vigtigt, at vi har et studienævn?

Hvad er studienævnet?

Studienævnet er helt kort, det nævn som sammensætter indholdet af vores uddannelser. Vi udarbejder studieordninger, godkender fagudbud, tjekker fagevalueringer og derudover sidder vi med dispensationsansøgninger fra studerende. Det lyder måske kedeligt for nogen, men ikke desto mindre er det vigtigt for at sikre vores uddannelser er af høj kvalitet og at vi studerende bliver behandlet fair. Studienævnet er det organ, der sikrer undervisere og studerende ligeret til at yde indflydelse på vores uddannelser. Vi sidder fire studenterrepræsentanter og fire forelæsere i studienævnet, hvilket betyder at vi studerende har stor indflydelse på dagsordenen og de beslutninger der tages, således kan der ikke opnås flertal medmindre vi stemmer for.

Hvem er vi?

På nuværende tidspunkt er studenterrepræsentanterne: Claus, 9. semester Oecon, Louise 7. semester Erhvervsøkonom og Klaus og Karen Marie, som begge læser 7. semester Oecon.

Vi er valgt ind for et år af gangen og valget finder sted i november. Derudover er vi alle fire aktive i Oeconrådet, hvor vi henter inspiration og sparring til hvilke områder vi skal tage til debat i studienævnet. På denne måde forsøger vi at inddrage alle Jer andre studerende, da vi ønsker at repræsentere den brede holdning blandt os studerende.

Hvad laver vi?

Hvert semester er der nogle faste ting, som bliver behandlet i studienævnet. Som nævnt drejer det sig om fagudbud, hvor vi skal sikre at der er gode valgmuligheder indenfor alle fagretninger. Derudover er det evalueringer af alle fag, som vi gennemgår, og ser hvor der kan indstilles til ledelsen om forbedringer. Vi behandler desuden på hvert møde dispensationsansøgninger, som spænder bredt fra udsættelse af specialer til ansøgninger om ekstra eksamensforsøg osv. Sidste semester arbejdede vi derudover hårdt for at få flere læsepladser i eksamensperioden, hvilket også lykkedes til sidst. Derudover fik vi udarbejdet en fagbeskrivelse for praktikophold, hvilket betyder at vi nu kan tage i praktik og derefter skrive en opgave, som kan indgå i vores studieprogram.

Det helt store emne for dette semester bliver en revidering af studieordningerne. De nye studieordninger vil træde i kraft fra næste sommer. Det bliver en lang proces og vi vil utrolig gerne i dialog med Jer studerende, således at Jeres inputs og holdninger til hvad der helt klart skal bibeholdes i studieordningerne og ikke mindst hvad der skal skrives ud kommer i betragtning.

I er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere eller for at komme med feedback eller idéer til emner som I ønsker på dagsordenen til vores møder.

Godt nyt semester!