Om EØ-foreningen

EØ-foreningen er alumneforeningen for færdiguddannede erhvervsøkonomer fra Aarhus Universitet.

Foreningens hovedformål er at udvikle medlemmernes faglige profil. Dette sker bl.a. ved afvikling af faglige og sociale arrangementer. Det er derudover målet, at foreningens medlemmer gives fordelagtige tilbud på forskellige efteruddannelsesmuligheder. Herudover afholdes årligt en konference, hvor foreningens medlemmer i uformelt og hyggeligt samvær kan udveksle erfaringer og (gen)skabe kontakten til gamle studiekammerater.

Foreningen har til formål at bevare kontakten mellem dimittender og Institut for Økonomi med det formål at sikre uddannelsens kvalitet og relevans. Dette giver ydermere foreningens medlemmer mulighed for at følge med i erhvervsøkonomiuddannelsens udvikling samt blive holdt opdateret med ændringer og nye tiltag på Institut for Økonomi.

Foreningen vil ydermere sikre et netværk af dimittender fra samme uddannelse. Dette vil sige, at foreningens netværk giver sine medlemmer mulighed for uformelt at udveksle erfaringer med gamle studiekammerater og andre uddannede erhvervsøkonomer.

Endelig har foreningen til formål at skabe bro mellem dimittender og erhvervslivet samt offentlige institutioner.