EØ-prisen

EØ-foreningen uddeler hvert år prisen som Årets Erhvervsøkonom (engelsk: Business Administration Student of the Year) ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Prisen uddeles til den erhvervsøkonom (sidefags- eller hovedfagsstuderende), der har medvirket til at skabe et inspirerende og levende studiemiljø, hvor konkrete, såvel faglige som sociale tiltag, har været med til at påvirke studiet i en positiv retning.

Det forventes derfor, at personen udover sin studieindsats har været engageret i studiemiljøet indenfor for eksempel; Oeconrådet, Økonomisk Forening, rusarrangementet, oprettelse af ny forening eller anden ulønnet indsats på Institut for Økonomi.

Det forventes ligeledes, at personen har udvist et fagligt engagement, og derigennem er en god repræsentant for erhvervsøkonomers kompetencer.


I år er prisen på 7.000 kr., som sponsoreres af Rambøll.

Kåringen af ”Årets Erhvervsøkonom” finder sted d. 28. oktober 2016 til jubilæumsfesten for cand.soc., som afholdes af Soc'ernes Aktivitetsforening(SAF). 

Alle medstuderende uanset studieretning samt undervisere og foreninger kan indstille kandidater.

Motiverede forslag sendes til eoforeningen@gmail.com senest d. 17. oktober 2016.

Vi glæder os meget til at modtage masser af gode kandidatforslag, og ikke mindst til at overrække prisen.

De bedste hilser,
EØ-foreningen