Velkommen til

Center for Registerforskning

Forskning hovedsageligt relateret til skizofreni, affektive sygdomme og selvmord 

Centeret huser følgende større forskningsprojekter

  • iPSYCH Lundbeckfondens Initiativ til integreret Psykiatrisk Forskning
  • CIRRAU Aarhus Universitet: 5 årig bevilling til etablering af Center for Interdisciplinær Registerforskning
  • Stanley Medical Research Institute Grant: Præ- og perinatale infektioners interaktion i forbindelse med og biomarkører for skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse. En populationsundersøgelse baseret på danske registre og biobanker. 
  • Professor John McGrath, Brisbane, Australien: Niels Bohr Professorat ved Center for Registerforskning. Læs mere her

Forskningssamarbejde med

  • MEPRICA - bedre behandling af psykiske lidelser i almen praksis

Nyeste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

2017

Kontakt os

Center for Registerforskning
Department of Economics and Business Economics
Aarhus BSS
Aarhus University
Fuglesangs Allé 26
Bygning R
8210 Aarhus V

Tel: 8716 5312
Fax: 8716 4601

EAN: 5798000419469


Strömgren Lecture

On November 15, 2017, Niels Bohr Professor John McGrath, Brisbane, Australia, will receive the Erik Strömgren Medal

Please find more info here


Tema: Registerforskning

Danske registre anvendes til forskning

Læs mere


Har du lyst til at forske?

Er du interesseret i epidemiologi og psykiatri?

Læs opslag om Forskningsår på Center for Registerforskning HER